نمایش 1–12 از 61 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرش ماشینی طرح آرزو ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آرشا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آرمیتا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آروانا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, فیلی, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶,  ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵,  ۱٫۵×۱ (مستطیل)
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آنیسا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آوا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آیسا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح آیلار ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, روناسی, سرمه ای, فیلی, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, , ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پادری, پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح ارکیده ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, روناسی, سرمه ای, فیلی, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۱×۱, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱٫۵, ۲×۲, ۱٫۵×۱ (بیضی), ۱٫۵×۱ (مستطیل), پادری, پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح افشان گل درشت ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, روناسی, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, پادری, پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح افشان نورا ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, سرمه ای, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل), پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.

فرش ماشینی طرح افشون گل ریز ۷۰۰ شانه ۸ رنگ

13,500,000 تومان
 
رنگ آبی فیروزه ای, روناسی, سرمه ای, فیلی, کرم
سایز ۱۲, ۹, ۶, ۱×۱, ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۳×۳, ۱٫۵×۱٫۵, ۲×۲, ۱٫۵×۱ (بیضی), ۱٫۵×۱ (مستطیل), پادری, پشتی
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست
  رنگ های کرم ، روناسی و آبی فیروزه ای به صورت جفتی بافته می شود.