نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۰

13,500,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۱۲, ۹, ۶, , ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل)
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۱

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز  ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۲

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۳

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۴

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۵

13,500,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۱۲, ۹, ۶, , ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل)
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۷

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۸

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۰۹

13,500,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۱۲, ۹, ۶, , ۲×۱, ۳×۱, ۴×۱, ۲٫۲۵×۱٫۵, ۱٫۵×۱ (مستطیل)
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۱۱

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست

فرش ماشینی طرح گبه کد ۱۱۲

3,850,000 تومان
رنگ رنگ بندی ندارد
سایز ۲٫۲۵×۱٫۵
تراکم ۲۵۵۰
شانه ۷۰۰
نخ خواب ۱۰۰% اکرلیک هیت ست